KÖZZÉTÉTEL

A villamos energia továbbadással kapcsolatos  éves kiértékelés.

Nagy kiterjedésű földtani kutatás Pécsett  - 

GINOP-2.1.1-15 tájékoztatója

Éves összefoglaló energetikai szakreferensi jelentés

Adatkezelési tájékoztató partnerek részére

Belső szervezeti felépítés

Szervezeti Működési Szabályzat

Vezetők elérhetőségei

Éves beszámolók 2007-től 2016-ig

Közérdekű adatok igénylésének rendje

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Etikai kódex