top of page

MINŐSÉG- és KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS

MINŐSÉG-ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS

A MECSEKÉRC Zrt. felső vezetése 2000 tavaszán határozta el, hogy a társaság jelenének és jövőjének biztosítása érdekében tevékenységeire felépíti az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerét.

​A felkészülést követően a Det Norske Veritas Magyarország Kft. tanúsító auditja eredményes volt, a MECSEKÉRC Zrt. 2001. évben megszerezte az ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítványt.

 

A MECSEKÉRC Zrt. a tevékenységét figyelembe véve célszerűnek látta, hogy a környezetvédelmi tevékenységét is tanúsíttassa. Az ISO 14001:1996 környezetirányítási rendszerszabvány bevezetését követően 2003. évben a Det Norske Veritas Magyarország Kft. tanúsító szervezet a MECSEKÉRC Zrt-t sikeresen auditálta.

A folyamatos fejlesztés és a magas szintű piaci elvárások a minőség- és környezetirányítási rendszerek korszerűsítést is magukban foglalják. Ennek megfelelően kiépítettük, és 2005. év szeptemberében tanúsítattuk az integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünket. Az ISO 9001 jelű szabvány változása miatt az Integrált Irányítási rendszerünket 2009. év októberében tanúsíttattuk az ISO 9001:2008 és az ISO 14001:2004 szabványok szerint.

A MECSEKÉRC Zrt. ISO 9001:2015, valamint ISO 14001:2015 rendszerszabványok szerinti tanúsított tevékenységei:​

 • Környezetvédelmi tervezői és szakértői tevékenység

 • Környezetvédelmi terepi és laboratóriumi vizsgálatok

 • Környezetvédelmi kivitelezési (kárfelmérési, kármentesítési,
  rekultivációs és tájrendezési) munkák

 • Monitoring (környezetellenőrzési-, radiometriai és
  sugárvédelmi ellenőrző)rendszerek üzemeltetése

 • Talajmechanikai fúrások, víztermelő és megfigyelő kutak kivitelezése

 • Érc- és ásványi nyersanyag bányászati tevékenység végzése

 • Földtani- vízföldtani-, geotermikus energia kutatás, valamint
  hulladéklerakók földtani és telephely kutatása,

 • Bányászati módszerekkel végzett felszín alatti térkiképzés

 • Fővállalkozói tevékenység (komplex létesítmények építési-szerelési kivitelezése)
  és műszaki ellenőrzése

 • Üzemeltetés (létesítmények, villamos és infrastrukturális hálózatok üzemeltetése)

 A MECSEKÉRC Zrt. ma már olyan Integrált Irányítási Rendszer működtetésével dolgozik, amely garantálja az állandó, megbízható színvonalú végterméket, és szabályozott eljárásaival, illetve az elvégzett tevékenységek megfelelő dokumentálásával a vevő érdekeinek legteljesebb kielégítését szolgálja olyan módon, hogy eközben kiemelt hangsúlyt fektet az általa okozott környezeti hatások mértékének ellenőrzésére, csökkentésére.

 Vállalati politikai nyilatkozatunkban deklaráltuk elkötelezettségünket a vevői érdekek legteljesebb kielégítése, a magas színvonalú tevékenység, a tevékenységünk során okozott környezetterhelés mértékének csökkentése, szervezett ellenőrzött és a mindenkori előírásoknak megfelelő keretek körött tartása, valamint az egyes szabványkövetelményeknek való megfelelés, továbbá az erős biztonsági kultúra színvonalának fenntartása, emelésére való törekvés irányában. 

Kézikönyvben foglaltuk össze, hogy milyen módon felelünk meg a szabványok előírásainak. Eljárás utasításokat dolgoztunk ki, amelyek garantálják a megfelelően irányított, ellenőrzött és dokumentált munkavégzést.

A minőség- és környezetirányítási tevékenység vezetését a minőség- és környezetirányítási vezető látja el, akinek az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerint akkreditált Vizsgálólaboratórium minőségügyi irányítása is feladata. Tevékenységét a társaság első számú vezetője irányítja és vezeti, a felső vezetés által megbízott vezető koordinálásával.

​További tanúsítványaink
ManagementSysCert_ISO9001_14001_col.png
bottom of page