top of page

URÁNIPARI MONITORING

Uránipari rekultivációs és hosszú távú monitoring

A 2012-ben befejeződött uránbányászati bányabezárás és rekultiváció hatásterületén komplex környezetellenőrzési hálózatot kellett kialakítani, amely: hidrogeológiai-, radiológiai-, talajtani-, geodinamikai- (és kőzetmechanikai-), geotechnikai monitoringot foglal magában. A bányabezárás, a rekultiváció, és a felhagyás utáni környezetvédelmi célú működtetés – azaz a hosszú távú rekultiváció – időszakában, a tevékenység által veszélyeztetett és szennyezett környezeti elemek ellenőrzésének ki kell terjedni a levegőre, a felszíni és felszín alatti vizekre, a talajra és kőzetekre, a növényzetre, mint hatásviselő elemekre.

Picture5
Picture3
Picture1
Picture4
Picture2
Címlapfotó Urán monitoring

1500

mintavétel / év

2500

radiológiai mérés

A MECSEKÉRC Zrt. 1998-tól a rekultivációs program kezdetétől érdekelt a tevékenységben. Szakemberei részt vettek monitoring rendszer tervezésében, majd kialakításában jelenleg Társaságunk a BVH Kft., mint kötelezett megbízásából a rendszer üzemeltetését végzi.

A monitoring kiemelt céljai:

  • az ivóvízbázisok védelme érdekében elengedhetetlen védelmi depressziós területek folyamatos ellenőrzése,

  • a felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése kiemelten a vízbázisok irányába mutató transzportútvonalakon,

  • a vízkármentesítések, vízkezelések mennyiségi, minőségi ellenőrzése, elemzése a költséghatékony üzemeltetés érdekében,

  • a kibocsátások folyamatos ellenőrzése:

    • a tisztított víz előírt kibocsátási határértékeinek folyamatos ellenőrzése,

    • kibocsátások (légnemű, folyékony, szilárd) nuklid-specifikus ellenőrzése,

  • a tájrendezett meddőhányók zagytározók esetén az izoláció (fedőréteg) megfelelőségének: a radongát funkciónak és a radionuklidok migrációjának folyamatos ellenőrzése,

  •  a Bányatörvény alapján a bányászati tevékenység következtében fellépő felszínmozgások ellenőrzése.

500

megfigyelő kút

Hidrogeológiai monitoring

A hidrogeológiai monitoring tevékenység célja a Pellérd-Tortyogói, illetve az északi, karsztos vízadóra települt vízbázisok védelme a szennyezésekkel szemben, illetve a szennyeződés terjedését jelző folyamatok előre jelzése, mely lehetővé teszi a szükséges beavatkozásokra történő felkészülést.

 

A monitoring szempontjából legfontosabb területek az feltelő északi bányaüzemek hatásterülete, az I. üzemi depresszió fenntartása, és ehhez kapcsolódóan az I. és III. meddőhányók szennyező hatásának nyomon követése, valamint a zagytározók kármentesítéséhez kapcsolódó monitoring tevékenység. Ezeken a területeken várhatóan hosszú távon (15-30 év) folytatni kell a tervszerű vízmintavételezéseket, vízszintméréseket.

 

A MECSEKÉRC Zrt. 1998-tól a rekultivációs program kezdetétől érdekelt a tevékenységben. Szakemberei részt vettek monitoring rendszer tervezésében, majd kialakításában jelenleg Társaságunk a BVH Kft., mint kötelezett megbízásából a rendszer üzemeltetését végzi.

Radiológiai monitoring

A radiológiai monitoring súlypontja mostanra a rekultivált objektumok utóellenőrzésének irányába tolódott el. A monitoringnak biztosítania kell az előírt radioaktív szintek teljesülésének ellenőrzését azokon az objektumokon, ahol ez szükséges, és az állapotok romlása esetén az azonnali beavatkozás lehetőségét. Az egykori meddőhányók, zagytározók tekintetében kulcsfontosságú az izoláció (fedőréteg) megfelelőségének, a radongát funkciónak és a radionuklidok migrációjának folyamatos ellenőrzése. Az egykori üzemi területek többségén jelenleg is ipari, gazdasági tevékenység folyik, itt az inaktív környezet biztosítása és ellenőrzése a radiológiai monitoring feladata.

A monitoringgal biztosítani kell továbbá a vízkezelés sugárveszélyes üzemeiben a hatályos jogszabályoknak megfelelő sugárvédelmi ellenőrzést (dozimetriai szolgálat), valamint a kibocsátások (légnemű, folyékony, szilárd) nuklid-specifikus ellenőrzését.

bottom of page