top of page

TÁJRENDEZÉS

ÉS

REKULTIVÁCIÓ

A megszűnt magyar uránbányászat  komplex rekultivációjának tervezése és végrehajtása
1998-2004
A Magyar Köztársaság Kormánya
$ 42.100.000
 • A föld alatti és föld feletti (épületek, aknatornyok, uránfeldolgozó) bányászati létesítmények helyreállítása

 • Az gátak, ülepítők, meddőhányók rekultivációja

 • Bányavíz kezelése

 • Villamos hálózat és vízelvezető csatornák építése

Szolgáltatások:

 • Tervezés: koncepció kidolgozása, környezeti, engedélyeztetési és beruházási tervek készítése

 • Minőség-ellenőrzé

 • Monitoring,

 • Műszaki felügyelet

 • Végrehajtás

Uránbánya rekultiváció tervezése
Az oroszlányi meddőhányók rekultivációjának tervezése
2008-2009
Vértesi Hőerőmű Zrt.
$ 16.840
 • A meddőhányók feltérképezése és leírása

 • Környezeti hatások vizsgálata

 • A meddőanyag jellemzése

 • A lejtőstabilitás ellenőrzése

 • A rekultiváció és a monitoring rendszer megtervezése

Szolgálatások:

 • Tervezés: koncepció kidolgozása, környezeti, engedélyeztetési és beruházási tervek készítése;

 • Tervezés

 • Mintavétel a vízből és a talajból

 • Kémiai jellemzők laboratúriumi vizsgálata

 • Geodéziai felmérés

Oroszlányi meddőhányók rekultivációja
A bánhidai (Tatabánya) meddőhányók rekultivációjának tervezése
2007
Vértesi Hőerőmű Zrt.
$ 11.930
 • A meddőhányók feltérképezése és leírás

 • Környezeti hatások vizsgálata

 • A meddőanyag jellemzése

 • A lejtőstabilitás ellenőrzése

 • A rekultiváció és a monitoring rendszer megtervezése

Szolgálatások:

 • Tervezés

 • Mintavétel a vízből és a talajból

 • Kémiai jellemzők laboratúriumi vizsgálata

 • Geodéziai felmérés

Bánhidai meddőhányók rekultivációja
Több meddőhányó rekultivációja
A Kecskekő-bánya, a Bersek-bánya és a neszmélyi homokkő-bánya meddőhányók rekultivációjának tervezése
2010-2011
Holcim Kft.
$ 54.000
 • A három bánya rekultivációjának tervezésében két különböző forgatókönyvet vizsgáltunk:

 • 1. forgatókönyv: A bányák kimerülését követően kerül sor a területek rehabilitációjára, így mindössze a jelenleg is meglevő hosszú távú rekultivációs tervek felülvizsgálatára van csak szükség (a neszmélyi homokkő-bánya esetében ez nem szükséges).

 • 2. forgatókönyv: A rehabilitáció a jelenlegi állapot figyelembevételével fog megtörténni, további kitermelés nem történik (alapul véve a jelenlegi helyzetet megjelenítő topográfiai térképeket)

 • Mindkét forgatókönyv tartalmazza a teljes rekultivációt, különös tekintettel a következőkre:

  • Végleges lejtőszögek

  • Végleges vízelvezető-rendszerek

  • Megközelíthetőség biztosítása

  • Szeméttelepek helyreállítása

  • Javaslattétel a végleges felszínborítottsági állapotra (vegetáció, talajstruktúra)

  • Az épületek lebontása, eltávolítása (pl.: kőtörők)

  • A flóra és fauna visszaállítása a környező területek figyelembevételével

  • Rekultivációt követő tevékenységek, pl.: monitoring tervezése

  • Költség- (+/- 10%) és idő-tervezés a kivitelezés során elvégzendő és a kivitelezést követő tevékenységeket illetően, ami tartalmazza a tervezet lebontását tevékenységek szerint és a mennyiségi kiírást

Szolgálatások:

 • Tervezés

 • A kőzetek stabilitásának ellenőrzése

Helyreállítási és rekultivációs munkálatok a vörösiszap-katasztrófát követően
 • A szennyeződött területek helyreállítása

 • A földmunkák helyszíni laboros ellenőrzése

Szolgálatások:

 • Tervezési feladatok ellátása

2010-2011
Vidékfejlesztési Minisztérium
$ 38.445.000
Vörösiszap katasztrófa helyreállítási munka
A MAL Zrt.  VIII. számú vörösiszap-tározó kazetta  északi gátjának megerősítése
2013
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
$ 416.000
 • Dead works

 • Földmunka:

  • talajcsere 9650 m3

  • feltöltés: 25500 m3

 • Ellenőrző mérések

Szolgálatások:

 • Földmunka

 • Helyszíni tesztelés ellenőrzés

 • Geodéziai és geotechnikai kontrolling

MAL Zrt. VIII. kazetta
A MAL Zrt.  IX. számú vörösiszap-tározó kazetta  északi és déli gátjának megerősítése
2014
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
$ 1.563.000
 • Dead works

 • Földmunka:

  • talajcsere 44200 m3

  • feltöltés: 186800 m3

 • Ellenőrző mérések

Szolgálatások:

 • Földmunka

 • Helyszíni tesztelés ellenőrzés

 • Geodéziai és geotechnikai kontrolling

MAL Zrt. IX. kazetta
A MAL Zrt. VIII. számú vörösiszap-tározó kazetta É-i gátfala megerősítésének építőipari kivitelezése
2013
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
$ 410.000
 • A VIII. kazetta É-i falához végzett töltésállékonysági vizsgálatokat során megállapították, hogy a biztonság nem éri el az Eurocode 7 szabványsorozatban megkövetelt n> 1,35 állékonysággal szembeni biztonsági tényező értékét. A geotechnikai kockázat csökkentésére egy fióktöltés építését, és a hozzá kapcsolódó vízrendezést tervezték meg.

 • A munka keretében 349 m hosszú fióktöltés épült, 13593 m3 talajcserével és 29370 m3 beépített homokos kavics töltésanyaggal.

 • A kivitelezés folyamatos minőség-ellenőrzés mellett történt, melynek során a Vizsgálólaboratórium tárcsás teherbírásmérést (129 db) és izotópos tömörségmérést (147 db) is végzett a helyszínen.

Vörösiszap
bottom of page