top of page
telephely
IMG_1313_1
IMG_1325
IMG_0265

RÓLUNK

Színvonalas szolgáltatás - professzionális szakmai háttérbázis.
MECSEKÉRC Zrt. régen és ma.

 

A kezdetek

1955 – 1997        Uránérc bányászat: bányászat és ércfeldolgozás

1993 -                  Kiterjedt kutatómunkálatok, és bekapcsolódás a hazai nagyaktivitású, később a kis és közepes aktivitású radioaktív

                            hulladék elhelyezését célzó programokba.

1997 -                  Bányalezárási rekultivációs munkálatok

2000 -                  Környezetvédelmi tevékenység, vizsgálólaboratórium létrehozása 

2004 -                  Fővállalkozási tevékenység

2005 -                  Nem bányászati célú földalatti térkiképzési tevékenység

Napjainkban

 

Mára vállalatunk tevékenysége jelentős átalakuláson ment keresztül. A technológia ugrásszerű fejlődése és az innováció ma már csak akkor lehet hosszú távon sikeres, ha mindez a környezetvédelem mentén valósul meg. Vállalatunk ezért küldetésének tekinti a környezeti károk enyhítésének és rekultivációjának nemes feladatát.

Komplex szolgáltatások: tervezés, kivitelezés és engedélyeztetés
 • Bányászati módszerekkel kialakítandó tározótérségek tervezése és kivitelezése (pl. kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló kutatás, gáz-, vagy LPG-tárolók, szivattyús energiatározós erőművek).

 • Radioaktív, illetve veszélyes hulladékok ideiglenes, vagy végleges elhelyezésének kutatása, előkészítése, illetve az e célt szolgáló objektumok kivitelezése.

 • A Közép-, illetve Kelet-Európai országok uránipari rekultivációs tevékenységének tervezése és kivitelezése.

 • Teljes körű rekultivációs és tájrendezési tevékenység korábbi bányászati, illetve egyéb környezetkárosító műveletek következményeinek felszámolására.

 • Földművek talajmechanikai vizsgálata, ellenőrzése, tervezése.

 • Környezeti kárfelmérési tevékenység.

 • Környezeti kárelhárítási-, illetve mentesítési tevékenységek tervezése, kivitelezése és engedélyeztetése.

 • Földtani, vízföldtani és ásványi nyersanyagkutatás.

 • Infrastrukturális beruházásokkal (pl. út- és vasútépítés) kapcsolatos földtani, vízföldtani és talajmechanikai tervezési és kivitelezési feladatok.

 • Ivóvízbázisok védelme, biztonságba helyezése érdekében végzett vizsgálati, tervezési és kivitelezési munkálatok.

 • Külszíni és földalatti szilárdásvány bányászati tevékenység, bányászati jog megszerzése.

Akkreditált Vizsgálólaboratórium

 

Vállalatunk Akkreditált Vizsgálólaboratóriummal rendelkezik (akkreditálási okiratszám: NAH-1-1370/2019), mely a mintavételezés, a radiometria, a kémia, a környezetföldtan és a talajmechanika szakterületein működik.

 

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer

 

Kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerünknek köszönhetően együttműködünk több hazai szakvállalkozásokkal, valamint az egyetemi és akadémiai kutatóintézetek döntő többségével. Folyamatosan bővül nemzetközi kapcsolatrendszerünk is, melyet angolul, oroszul, németül és spanyolul beszélő alkalmazottaink segítségével ápolunk és fejlesztünk.

 

Minőségbiztosítással a színvonalas szolgáltatásért

 

Munkánkat az alábbi tevékenységeinkre tanúsított minőségirányítási rendszer követelményei szerint végezzük:

 • ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer

 • ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer

Professzionális szakmai háttér

Meggyőződésünk, hogy az innovatív környezetvédelem kizárólag maximális műszaki szaktudás bevonásával valósítható meg. Ezért a mintegy 130 fős hazai és nemzetközi alkalmazotti létszám több mint a fele egyetemi, főiskolai végzettséggel és komoly műszaki tapasztalattal rendelkezik.

 

Kiemelt szakmai területek:

 • bányászat

 • geotechnika

 • geológia

 • hidrogeológia

 • geofizika

 • geodézia

 • vegyészet

 • energetika

 • környezetvédelem és rekultiváció

 • térképészet

 • talajmechanika

Vezérigazgató

Csicsák József

csicsakjozsef(at)mecsekerc.hu

+36 72 535 370

Műszaki igazgató

Csicsák József

csicsakjozsef(at)mecsekerc.hu

+36 72 535 370

Gazdasági igazgató

Monostoriné Mellár Orsolya

mellarorsolya(at)mecsekerc.hu

+36 72 535 370

Környezetvédelmi igazgató

Földing Gábor

foldinggabor(at)mecsekerc.hu

+36 72 535 842

bottom of page