top of page

PAKS II

Földtani Kutatási Program végrehajtása a Paks II. beruházási program keretében

Az új atomerőművek építését körültekintő, alapos vizsgálatok előzik meg világszerte, melynek része a kiválasztott helyszín – a telephely – alkalmasságának eldöntése. A Paks II. beruházási program keretében hazánkban is megtörtént ez a vizsgálat, és ennek kiemelkedő fontosságú eleme a földtani viszonyok megismerését célzó, úgynevezett Földtani Kutatási Program végrehajtása volt. A program, mely a MECSEKÉRC Zrt. szakmai és operatív irányítása mellett ez év őszén fejeződött be, az utóbbi évek, sőt évtizedek talán legnagyobb terjedelmű és részletességű földtani munkája volt az országban. A kutatás magában foglalta a földtan minden részterületét – geológia, geofizika, szeizmológia, geotechnika, hidrogeológia – és egyebek mellett kiemelt figyelmet szentelt a telephely földrengés-biztonságának, a majdani építkezéshez szükséges talajjellemzők meghatározásának és a hidrogeológiai viszonyok megismerésének. Mindehhez elkészült 3600 km2-nyi terület geológiai és vízföldtani térképezése, lemélyült 118 db kutatófúrás (összesen 14786 fm), geofizikai mérések 294 km2-nyi területen, illetve 1000 km feletti vonalhosszon, 2390 db geotechnikai szondázás és több, mint 16000 db kőzet- és vízminta laboratóriumi vizsgálata, az eredményeket pedig egy 840 oldalas zárójelentés foglalja össze.

Az FKP keretében elvégzett munka terjedelme, szakmai részletessége, komplexitása és teljessége kivételesnek számít az utóbbi évek, sőt évtizedek hazai földtani kutatásában. Az eredmények, következtetések szakmai jelentősége túlmutat a program eredeti céljain, hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő módon gazdagította földtani ismereteinket.

Picture1
Picture4
Picture2
Picture3
Picture11
Picture9
Picture6
Picture8
Picture7
Picture5
Picture12
Picture10
Picture13
Picture14
Picture15
Picture16
furo1
csövek3
furascsovek
furas2
furas3
furógép
furas4
furogep2
furas6
furas7
geodezia1
furasRekultivacio1
furas8
furomagok2Paks
furomagokPaks
furomagokpaks4
furomagokPaks2
furas5
furomagokpaks3

A létesítendő új atomerőművi blokkok paksi telephelyének jellemzése több szakterületet felölelő, átfogó feladat. Ennek sarkalatos, terjedelmében, jelentőségében talán legnagyobb eleme az úgynevezett Földtani Kutatási Program, melynek célja a tervezett telephely és környezete alkalmasságának földtani szempontú vizsgálata. A 2013-ban összeállított program a geológia, szeizmológia, geofizika, geotechnika és hidrogeológia szakterületeket foglalja magába. A Földtani Kutatási Program végrehajtására 2015-2016. években került sor, több mint 50 cég és intézmény bevonásával. A kutatásnak folyamatosan alkalmazkodnia kellett a beérkező új információkhoz, ennek kezelését részletesen kidolgozott javaslattételi, véleményezési és jóváhagyási rendszer szolgálta. A terepi kivitelezési munkák tartalmaztak földtani és geomorfológiai térképezést, kutatófúrások mélyítését, különböző felszíni és lyukgeofizikai méréseket, geotechnikai célú fúrásokat és in-situ vizsgálatokat, mikroszeizmikus mérőállomások kiépítését, hidrogeológiai monitoring hálózat létesítését és a kapcsolódó méréseket. A begyűjtött kőzet- és vízminták vizsgálatára széles körű laboratóriumi elemzési programot hajtottak végre. A képződött nagy mennyiségű és rendkívül változatos adatot térinformatikai adatbázisba rendezték, végül az eredményeket egy több szintű, hierarchikus jelentési rendszerben dolgozták fel, melynek csúcsán a következtetéseket és megállapításokat összefoglaló kutatási zárójelentés áll, mely 2016. október 27-én a telephely engedély kérelem részeként benyújtásra került az Országos Atomenergia Hivatalhoz.

400 km2

részletes földtani térképezés

3.600 km2

Reambuláló földtani és geomorfológiai térképezés

1.950 m

maximális mélységű kutatófúrás

294 km2

területen 3 dimenziós szeizmikus mérések

16.000 db

földtani, geotechnikai és hidrogeológiai mintavételezés és laboratóriumi vizsgálat

174 db

záródokumentáció, szakági értékelő és összefoglaló jelentés

A program végrehajtása

 • Kétfordulós közbeszerzési pályázat

 • Beruházó: MVM Paks II. Zrt.

 • Fővállalkozók:    MECSEKÉRC Zrt, ÁKMI Kft.

 • Szerződéses összeg: 8.045.000.000,- Ft

 • Több, mint 50 alvállalkozó

 • Kezdés: 2015. április 1.

 • Zárójelentés átadása: 2016. szeptember 20.

 • A teljes program befejezése: 2016. december 31.

 
A kutatás módszere, terjedelme
 • Részletes földtani térképezés (400 km2), 1:10000

 • Reambuláló földtani és geomorfológiai térképezés (3600 km2), 1:25000

 • Légifotó kiértékelés és interpretáció (400 km2)

 • Nagy mélységű kutatófúrások: 6 db + 2 ikerfúrás, összesen 8736,9 fm, max. mélység 1950 m, magfúrás 6664,0 fm + komplex karotázs + hidrogeológiai
  (19 szakasz) és repesztéses (18 db) vizsgálatok, maganyag dokumentálása

 • Sekélyfúrások: 19 db, összesen 2282,5 fm, max. mélység 150 m, magfúrás 1997,0 fm + komplex karotázs, dokumentálás, 5 fúrólyuk mikroszeizmikus mérőállomássá kiképezve

 • Vetőkutató fúrások (10 db, 410,7 fm), kutatóárkok (12 + 84 fm)

 • Geotechnikai és hidrogeológiai célú fúrások: 81 db, 1720,0 fm magfúrás,
  1636 fm teljes szelvényű fúrás, karotázs, hidrogeológiai monitoring kutakká kiképezve

 • Geotechnikai in-situ vizsgálatok: CPTu szondázás 1338,3 fm-en, SCPT szondázás 266 fm (9 db mérési ponton), SPT(C) szondázás 399,6 fm (20 mérési ponton), GCPT szondázás 299 fm-en 14 db ponton), disszipáció mérés 178 db (minden mérési ponton), Menard pressziométer (MPM) mérés 50 db, önbefúró pressziométer (SBP) mérés 5 db

 • 3D szeizmikus mérések: 294 km2 (külön szerződés alapján készült), feldolgozás, értelmezés

 • Szeizmikus 2D P-hullám (30 km) és S-hullám mérések (15 km)

 • Vízi szeizmikus mérések (5 blokk, összesen 2,01 km2)

 • Nagy felbontású felszíni mágneses mérések (1039,6 km), magnetotellurikus mérés (2 szelvény, 24 pont)

 • Nagyfelbontású 2D szárazföldi geoelektromos szelvényezés (21,86 km)

 • Kombinált refrakciós szeizmikus, és multielektródás szelvényezés (17 vonal, 8,234 km)

 • Crosshole mérések (2 lyukpár, 150 m mélységig)

 • Egykutas tesztek, egymásrahatás vizsgálatok (20 mérési kampány) és transzport vizsgálatok (6 mérési kampány)

 • Mederkapcsolati vizsgálatok (6 mérési kampány)

 • Vízföldtani reambuláció

 • A tágabb környezet hidrogeológiai vizsgálata (kutak, források, vízfolyások – 293 mintavétel)

 • Jelentős magyarországi földrengések vizsgálata, földrengés adatbázis összeállítása

 • Űrgeodéziai vizsgálatok (OGPSH – 10 új pont, műholdradar mérések)

 • A telephely földrengés-veszélyeztettségének komplex meghatározása

 • Szabadfelszíni PGA és UHRS meghatározása

 • Talajfolyósodás globális és lokális előfordulásának vizsgálata

 • Mintavételezések, laboratóriumi vizsgálatok (földtani, geotechnikai, hidrogeológiai) >16000 db

 • Térinformatikai adatbázis és rendszer fejlesztése, üzemeltetése

 
Összegző munkák
 • Kutatófúrások értékelő jelentései

 • Térképszerkesztés, térképmagyarázók

 • Modellezési munkák – 3D földtani, geodinamikai, hidrogeológiai és szeizmotektonikai

 • Szakterületi összefoglaló jelentések – különböző földtani, geotechnikai, geofizikai, hidrogeológiai és szeizmológiai témákban

 • Földtani eredetű kockázatok összegző jelentése

 • A kutatási program zárójelentése

 
Az elkészült jelentések összes terjedelme
 • 174 db záródokumentáció, szakági értékelő és összefoglaló jelentés

 • Összesen 10000+ oldal, 2800+ ábra, 700+ táblázat, 200+ melléklet

bottom of page