top of page

MONITORING ÉS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK

Uránbánya monitoring
 Uránbánya monitoring
2013-2016
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
$ 848.000
 • A bezárt magyar uránbányák hosszú távú hidrogeológiai, radiológiai és környezeti monitoring rendszerének üzemeltetése

Szolgálatások:

 • Víz, talaj és hulladék mintavételezése

 • Helyszíni radiológiai mérések, laboros mérések (kémiai, radiológiai és geotechnikai)

 • Talajvízszint-mérés, geodéziai felmérés, szakértői értékelések készítése

Gyöngyösoroszi, Recsk bezárt ércbánya monitoring
2013-2015
Mecsek-Öko Zrt.
$ 580.000
 • A bezárt gyöngyösoroszi és recski réz és ólom bányák hosszú távú hidrogeológiai, radiológiai és környezeti monitoring rendszerének üzemeltetése a bányabezárás ideje alatt

Szolgálatások:

 • Víz, talaj és hulladék mintavételezése

 • Helyszíni radiológiai mérések, laboros mérések (kémiai, radiológiai és geotechnikai)

 • Talajvízszint-mérés, geodéziai felmérés, szakértői értékelések készítése

Anchor 1
BAF monitoring
A Bodai Aleurolit Formáció monitoringja
2011-2014
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
$ 1.070.000
 • A Bodai Aleurolit Formáció földtani kutatása a létesítendő radioaktív-hulladék tároló kapcsán

 • A hidrogeológiai és radiológiai monitoring rendszer üzemeltetés

Szolgálatások:

 • Víz mintavételezése

 • Laboros mérések (kémiai, radiológiai)

 • Talajvízszint-mérés, adatgyűjtő üzemeltetése

 • Szakértői értékelések készítése

A mecseki szénbányászat környezeti hatásainak utóellenőrzése
2006-
BányaVagyon Hasznosító (BVH) NKft.
$ 190.000

Cégünk 2006 óta vállalkozási szerződés keretében végzi az egykori mecseki szénbányászat objektumai által a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás ellenőrzését. Ezen belül az alábbi tevékenységeket folytatjuk:

 • A mélyművelésű bányászat, és az ehhez kapcsolódó vízemelés megszűnését követően a különböző rétegekben a vízszintek és a vízminőség változásának ellenőrzése,

 • Pécsszabolcs területén az egykori Szabolcs-légakna megszűntetése, és a vízemelés leállítása következtében a terület talajvizének vízszint-mozgásában és minőségében kialakult változások figyelése,

 • Az egykori tárókból fakadó vizek hozam mérése és minőségének rendszeres vizsgálata,

 • A felszíni, rekultivált bányászati objektumok (meddőhányók) talajvizekre és felszíni vizekre gyakorolt hatásának vizsgálata.

 • A feladat elvégzéséhez kapcsolódóan a monitoring rendszer 75 pontján rendszeresen vízszint méréseket és mintavételeket végzünk. A vízmintákat akkreditált laboratóriumunk elemzi.

 • A kapott eredményekből évente értékelő jelentések készülnek. Ezekben elvégezzük a vizsgálati eredmények vonatkozó jogszabályi határértékekkel való összehasonlítását, valamint a vízminőségi állapot bemutatását. Célunk emellett az, hogy a geológiai – hidrogeológiai környezet ismeretében azoknak térbeli és időbeli folyamatoknak a magyarázatát is megadjuk, amelyek hatására a bányászati tevékenység megszűntét, és a rekultivációt követően a felszíni és felszín alatti vizekben a jelenlegi állapot kialakult.

Szénbányászat
A Pannon Hőerőmű Zrt. monitoring rendszerének üzemeltetése  
2014-
Pannon Hőerőmű Zrt.
$ 60.000

Cégünk vállalkozási szerződés keretében végzi a Pannon Hőerőmű Zrt. tevékenysége során, az erőmű által a felszíni és talajvizekre gyakorolt hatások ellenőrzését. Ezen belül az alábbi tevékenységeket folytatjuk:

 • Az Erőmű által a talajvíz minőségére gyakorolt hatás ellenőrzése

 • az Erőmű által kibocsátott használt vizek minőségének önellenőrzése

 • Tüskésréten a vízminőség-védelmi monitoring rendszer üzemeltetése. Ennek segítségével a pernye- és sűrűzagy-kazetták által a felszíni és felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatás vizsgálható

 • A Karolina-külfejtés területéről történő vízkibocsátás önellenőrzése

 • a Karolina-külfejtés területén a felszín alatti vizek szintjének mérése és minőségének ellenőrzése

A feladat elvégzéséhez kapcsolódóan a monitoring rendszer számos pontján rendszeresen vízszint méréseket és mintavételeket végzünk. A vízmintákat akkreditált laboratóriumunk elemzi.

A kapott eredményekből évente értékelő jelentések készülnek. Az Erőmű és Tüskésrét területén egyrészt környezetvédelmi szempontú (vizsgálati eredmények vonatkozó jogszabályi határértékekkel való összehasonlítása), másrészt hidrogeológiai szempontú értékelést végzünk. A rendelkezésre álló vízszint- és vízminőség adatok alapján vizsgáljuk a talajvíz áramlási viszonyait, és azt, hogy ezek milyen hatással vannak a területen a vizek minőségének időbeli változására.  A Karolina-külfejtés területén a kibocsátás értékelése mellett szintén a felszín alatti vizek szintjének mozgásáról és minőségének változásáról készül éves értékelés.

Anchor 3
Ivóvizek radiometriai vizsgálata a 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet szerint
2015-
DRV Zrt., Tettye Forrásház Zrt., Baranyavíz Zrt., ÉRV Zrt., Szegedi Vízmű Zrt., Vízépszolg-94 Kft., Wessling Kft., Modivi Aqua Kft., Alföldvíz Zrt.
$ -

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 2015. októberi módosítását követően szükségessé vált az ivóvizek radiológiai paramétereinek akkreditált vizsgálata. Laboratóriumunk a piaci igények felmérését követően az akkreditált terület bővítése mellett döntött. 2016 májusában sikeresen lezajlott a területbővítés trícium és összes alfa-aktivitás komponensekre, ami lehetővé teszi teljes körű radiológiai vizsgálatok elvégzését ivóvíz szolgáltatók részére.

A munka az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 • Radon aktivitáskoncentráció meghatározása LSC módszerrel (alsó méréshatár: 5 Bq/l)

 • Trícium aktivitáskoncentráció meghatározása LSC módszerrel (alsó méréshatár: 5 Bq/l)

 • Összes alfa-aktivitás meghatározása (alsó méréshatár: 0,04 Bq/l)

 • Összes béta-aktivitás meghatározása (alsó méréshatár: 0,1 Bq/l)

A laboratórium kapacitása 300-400 minta/év a fenti komponensek együttes megrendelése esetén. Részmegrendelés esetén a kapacitás nagyobb is lehet (pl. összes alfa-, összes béta-aktivitás mérése).

Ivóvíz radiológia
bottom of page