top of page

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK

Biztos tudásbázis magasan kvalifikált szakemberekkel

 

A magyar mérnöki szaktudás nemzetközileg elismert érték. Vállalatunk vallja, hogy sikeres megvalósítás és hosszú távú siker, csak tapasztalat, szakértő mérnöki munka eredményeképpen jöhet létre. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk dolgozóink képzésére és naprakész tudásának fenntartása érdekében.

 

A MECSEKÉRC Zrt. mérnöki szolgáltatása három, egymástól jól elkülöníthető, azonban a gyakorlatban szorosan összekapcsolódó feladatkörre osztható.

1. Terepi munkák

 

A terepi munkák a tevékenység fontos részét adják. Ilyenek például az in situ mérések, mintavételek, valamint a hozzájuk kapcsolódó, részben saját kivitelezésű labor vizsgálatok, tovább ide tartoznak ezen munkák megtervezése, illetve a nyert adatok, mérési eredmények feldolgozása.

 

2. Tervezés, szakértői feladatok

 

Második jelentős szolgáltatási terület a mérnöki tervezés és a szakértői feladatok ellátása. A mérési, labor vizsgálati eredményekre és a megbízótól kapott adatokra alapozva, szakembereink terveket, szakértői jelentéseket készítenek az alkalmazott földtudományok (geológia, talajmechanika, kőzettan, geofizika, hidrogeológia) területén.

 

A feladatok teljesítéséhez több osztály, szakterület összehangolt munkájára van szükség, ebben vállalatunk nagy gyakorlatra tett szert a különböző, hosszú időn át működő nagy nemzeti projektekben (uránbányászati rekultiváció beruházási program, Bátaapáti földalatti kutatás, majd az NRHT építése, BAF kutatási projektek).

 

Mérnöki tervezői, szakértői szolgáltatások:

 • Környezetvédelmi tervezés, szakértés

 • Bányászati tervezés, szakértés

 • Földtani kutatás

 • Hidrogeológiai vizsgálatok, tervezés, szakértés

 • Geotermikus kutatás-tervezés, szakértés

 • Talajmechanikai tervezés, szakértés

 

Hatósági engedélyeztetés

 

Az elkészült tervek hatósági engedélyeztetése szintén a tevékenységi körünk része. A korábbiakban már említett nagy projektek során szakembereink szinte napi kapcsolatot tartanak fenn az egyes munkák végrehajtásában illetékes hatóságokkal.

 

A rendszeres egyeztetések, konzultációk nagyban elősegítik a különféle tevékenységek engedélyeztetési eljárásainak sikerességét.

 

Szakképzett és tapasztalt mérnöki gárdánkhoz tartozó munkatársak az alábbi kvalifikációval rendelkeznek:

 • okleveles geológus

 • környezetmérnök

 • geográfus

 • bányamérnök (geológus, geofizikus)

 • biológus

 • bányaművelő

 • elektronikai műszerész

 • építési műszaki ellenőr

 • műszaki rajzoló

 • földmérő mérnök

 • földmérő technikus

 • hites bányamérő

 • minősített ingatlanrendező földmérő

 

Amennyiben képzett szakemberekből álló tervező, kivitelező csapatra van szüksége, a MECSEKÉRC Zrt. ideális választás az Ön számára.

bottom of page