top of page

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM

Mérés és adatelemzés a legmodernebb technika segítségével

 

A MECSEKÉRC Zrt. egyedi előnye, hogy a rekultivációs és mélyépítési tevékenységét saját laboratóriumi vizsgálataival támogatja, mely professzionális háttérbázisként nagyban hozzájárul a színvonalas szolgáltatásához. A vizsgálólaboratórium akkreditálási okiratszáma: NAH-1-1370/2019. A MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványnak megfelelő akkreditált státuszt a NAH 2019. november 7.-én hozott határozatában 2024. november 7.-ig fenntartja.

A MECSEKÉRC Zrt. laboratóriumai képesek a legmodernebb vízkémiai, talajkémiai és radiometriai vizsgálatok elvégzésére. A terepen vett minták tartósítás után a lehető leghamarabb a laboratóriumba kerülnek, ahol előkészítik azokat a mérésekre, majd mérés és szoftveres adatelemzés után igény szerinti jelentések készülnek.

 
Biztonságos radiometriai mérések

 

A nukleáris energia biztonságos felhasználása együtt jár a folyamatos radiometriai monitorozással. A MECSEKÉRC Zrt. hightech laboratóriuma a fajlagos radioaktivitás mérésén túl az alábbiak mérésére is képes és képesített:

  • radonkoncentráció

  • rádiumtartalom

  • urán izotóp tartalom

  • radioelem migráció

A radonexhaláció kimutatásával és mérésével a volt uránbányászati területek rekultivációjának állapota is monitorozható.

Vízkémiai vizsgálatok széles skálája

A gondos mintaelőkészítés után a felszíni és felszín alatti vizek vízkémiai vizsgálatainak teljes spektruma elérhető központi laboratóriumunkban. A víz oldható elem-és nehézfémtartalmának meghatározásán túl a labor képes nagypontosságú fluoreszcenciás urántartalom meghatározására is.

Magasan képzett mérnökök vezetésével szakképzett laborszemélyzet dolgozik az akkreditált laborban, ahol többek között kémiai elemek, toxikus és egyéb fémek és félfémek koncentrációjára szakosodtak.

Talajmechanikai vizsgálatok szakértőkkel

A kőzetek ásványos összetételének vizsgálata csak különleges vékonymetszet készítése után lehetséges. Ez a központi laboratóriumban rutinfeladat, de nem okoz nehézséget az ásványos alkotók szétválasztása sem. A komplex talajok tömöríthetősége és terhelésvizsgálata hasznos az útépítések és rekultivációs munkálatok tervezéséhez.

A folyási határ meghatározása elengedhetetlen a földművek létesítéséhez, csakúgy, mint az izotópos tömörségmérés. A mért adatokból egyedi szoftveres technológiával elemzés és riport készül, melynek alapján meghatározhatók a különböző rekultivációs vagy mélyépítési tevékenység paraméterei. 

bottom of page