top of page

GYÖNGYÖSOROSZI, RECSKI ÉRCBÁNYÁK BEZÁRÁSA

Az egykori gyöngyösoroszi és recski színesércbányászat okozta környezeti károk helyreállítása

Az ércbányászat végleges felszámolásával kapcsolatos munkák, állami beruházással összefüggő feladatok, a bányászat okozta környezeti károk felszámolásához kapcsolódnak a bányaüregekből kifolyó víz nehézfém tartalmának csökkentése, vízkezelő üzemből kibocsátott víz megengedett határértékeinek betarthatósága érdekében.

Picture12
Picture11
Picture10
Picture9
Picture8
Picture7
Picture6
Picture5
Picture3
Picture2
Picture4
Picture1

5350 m hosszú

táró (Altáró) újranyitása

90.000 m3

fejtési üreg tömedékelése sűrűzaggyal

A 2004-ben indul projekt keretében a MECSEKÉRC Zrt. végezte a környezeti alapállapot felmérését, a kárleltár elkészítését, a bányabezárás vízföldtani hatásainak vizsgálatát numerikus vízföldtani modellezéssel, amely alapja volt a környezeti hatástanulmány elkészítésének, a környezetvédelmi engedély kiadásához. 2006-2012 között fővállalkozóként feladata volt a felhagyási munkálatokból elsősorban a Gyöngyösoroszi és Mátraszentimrei bányaüzemek kármentesítésre kijelölt föld alatti térségeinek az újranyitása, a feltárt területek előkészítése az erőműi pernyével történő sűrűzagyos tömedékelésre, a tömedékelés megkezdése. 2013-tól a bányabezárási munkákban alvállalkozóként vesz részt, feladata a bányászati, földtani tervezői, szakértői munka, bányabeli hidrogeológiai vizsgálatok elvégzése, a tömedékelés minőségi követelményeinek ellenőrzése. Mindezek mellet a felhagyási munkákkal érintett külszíni területeken kiépített monitoring rendszer üzemeltetése és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése a teljes időszak alatt.

 

A végleges felszámolásához szükséges előkészületi munkák keretében Mátraszentimrén felépítésre került egy komplett bányaüzem minden külszíni létesítménye, ami biztosítja a tervezett munkálatok kiszolgálását. A föld alatti bányatérségek feltárása a részben tömedékelt lejtősakna és a teljes hosszában betömedékelt 340 m mély függőleges akna helyreállításával kezdődött. Az aknamélyítési munkálatokkal párhozamosan az 5350 m hosszúságú Altáró teljes szakaszának újranyitása is elkészült, amely összeköttetést teremtett a két üzemi terület között, biztosítva a szellőztetés, energiaellátás anyagellátás lehetőségét és a bányatérségekből kifolyó víz zavartalan kijutását a külszíni vízkezelő üzembe. A fő gerincvonalak újranyitása és a szükséges infrastruktúra kiépítése után indult meg a mátraszentimrei bányamező fejtési szintjeinek feltárása, tömedékeléshez történő előkészítése.

340 m mély

függőleges akna helyreállítása

A feltárások során tömedékelő fúrásokat kell mélyíteni a szintek között, ki kell építeni a tömedékelés gépészeti berendezéseit, határoló gátjait, szivárgó rendszerét és monitoring elemeit, melyek lehetővé teszik az előkészített üregrendszer nedves pernyével történő tömedékelését, ezáltal a szennyező források mennyiségi csökkentését és a kifolyó vizek minőségének javítását.

A bányaüregek pernyével történő tömedékelése szakaszosan, alulról felfele haladó sorrendben tervezett. A föld alatti munkálatok az Altáró vízelvezető drén rendszerének kiépítésével és az akna újratömedékelésével fejeződnek be. A tömedékelést követő külszíni munkálatok a telephelyek létesítményeinek lebontásával, és az érintett területek rekultivációs munkálataival zárulnak.

bottom of page