top of page

FÖLDTANI KUTATÁSOK

FEPCAT (Features, Events and Processes Evaluation Catalogue for Argillaceous Media) projekt a PURAM és a Mecsekérc Zrt. közti szerződés (P300V-4-05/00.) alapján

A Bodai Aulerolit Formáció vizsgálatához való hozzájárulás, értékelés és adatszolgáltatás az Agyagklub FEPCAT projektjének második szakaszában. 

A meglévő ismeretek összegzése és értékelése, egységes nevezetéktan kidolgozása. Az új adatbázissal lehetővé vált a tudásanyag rendszerezése. Spektrométeres mérések, stb. 

2000.
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. - Magyarország
$ 7.850.000
FEPCAT
A Paksi Atomerőmű kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges tárolására szolgáló terület geológiai vizsgálata a RHK Kft. és a Mecsekérc. Zrt. közti szerződés (P300V-4-05/00.) alapján
2001-2005.
Bátatom Kutató-fejlesztő és Szolgáltató Kft.
$ 4.319.505
 • Felszíni geológiai feltárás

 • Tervezés

 • Az üveghutai alacsony és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolóhoz kapcsolódó felszín alatti kutatás infrastruktúrájának kiépítése

Szolgálatások:

 • Útépítés- és fenntartás a kutatási létesítmények megközelítésére

 • Külszíni inert hulladék tároló tervezése és engedélyeztetése

 • A kitermelt kőzet feldolgozásához való technológia megtervezése

 • A feltáráshoz kapcsolódó adatbázis szűrése, rendszerezése

 • Biztonsági értékelés

 • Helyszíni és laboratúriumi radiológiai vizsgálatok (gamma-sugárzás, talaj radon-kibocsátás, radon koncentráció a talajban, gamma spektrométeres vizsgálatok, környezet-értékelés a környezeti hatástanulmányhoz

PURAM
A nagy aktivitású radioaktív hulladék és elhasznált fűtőelemek a Nyugat-mecseki permi aleurolitban történő hosszú távú elhelyezésének vizsgálata
2003-2010.
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
$ 21.004.930
 • Felszíni geológiai feltárás

Szolgálatások:

 • A meglévő ismeretek összegzése és értékelése, egységes nevezetéktan kidolgozása. Az új adatbázissal lehetővé vált a tudásanyag rendszerezése. Spektrométeres mérések, stb. 

Labor berendezés
A Bodai Aleurolit Formáció földtani kutatása. A felszíni kutatás második fázisának kivitelezése. (P300B-2-03/13 sz. megrendelés)
2013-2018
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
$ 27.071.544

Jelenleg a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása, az I. Felszíni kutatási fázis 2. szakaszának (2014-2018) kivitelezési szakaszában tart. Társaságunk a Közgép Zrt-vel közösen, fővállalkozásban közbeszerzési eljárás nyerteseként vesz részt, irányítja a kivitelezési tevékenységet és a szakmai munkát. A kutatás jelen fázisában a kutatás tervben 10 mélyfúrás mélyítése szerepel összesen mintegy 11 km hosszban, 9,9 km-nyi komplex lyukgeofizikai méréssel. Emellett 8000 órányi hidrodinamikai vizsgálat és fúrómagon, valamint vízmintákon végzendő közel ezer ásvány-kőzettani, geokémiai, kőzetmechanikai, izotópmigrációs vizsgálat van betervezve. Az eredmények értékelését 5 szakterületi jelentés összegzi:

 • Geomorfológiai kockázatok

 • Földtani térmodell

 • Vízföldtani viszonyok

 • Geodinamikai viszonyok

 • A befogadó kőzet tulajdonságai

Szolgálatások:

 • Magfúrás, helyszíni furat felvételezés, tömítéses hidrológiai vizsgálatok,  kőzetrepesztéses tesztek végrehajtása és értékelése, vízmintavételezés, a fúrás műszaki felügyelete

 • A fúrómagok földtani és geotechnikai dokumentációja, mintavételezés, ásványtani, petrográfiai, geotechnikai, geofizikai és geokémiai vizsgálatok

 • A víz geokémiai vizsgálata, földtani és geomorfológiai térképezés

 • Földtani és geofizikai nagyszerkezeti értelmezés, térképszerkesztés

 • Kutatóárok létrehozása, tervezése, dokumentációja, mintavételezés

 • Multielektródás geoelektromos, elektromágneses (TEM) és geofizikai (CPTu) mérések és azok értékelése

 • A legmélyebb fúrás hossza 1600 m

 • 11 km-nyi össz mélyfúrás mennyiség

 • 9,9 km komplex lyukgeofizikai vizsgálat

 • 8000 órányi hidrogeológiai vizsgálat

BAF földtani kutatása
A recski mélyszíni érc-előrfordulás JORC-szabvány szerinti újraértékelése
2012-2013
Mecsek-Öko Kft.
$ 85.330
 • Nemzetközi nyersanyag-értékelési szabványok alkalmazása.(CRISCO Template 2013, JORC2012, NI 43-101, NAEN Code 2011, PERC Reporting Code 2008)

 • A magyar és nemzetközi szabványok összehasonlítása.

 • Alapadatok felvétele (geometria, minták, minta előkészítés, minták tesztelése, geológia) Adatelőkészítés és ellenőrzés (Fúrási koordináták, ferdeség, a fémtartalom eloszlása, érctelérek szakaszolása, ércek előfordulása, bizonytalanság-értékelés)

 • Az érckészlet értékelésének eredményei (block and block group level; ismeretmennyiség és kiemelés szerinti kategóriák; depending on highlight limits; by area; az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás számára ajánlott adatok

Szolgálatások:

 • Nemzetközi nyersanyag-értékelési szabványok alkalmazása

 • A magyar és nemzetközi szabványok összehasonlítása

 • Az alapvető adatok jellemzése

 • Adatelőkészítése és verifikáció

 • Adatfeldolgozás (Surpac szoftverrel)

 • Adatok ajánlása az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás számára, az új és a korábbi eredmények összehasonlítása, a bizonytalanság-kutatás eredményeinek jellemzése

 • Kiértékelő jelentés

JORC
Recsk- Lahóca geológiai térképeinek feldolgozása és frissítése
2013-2014
NaturAqua Kft.
$ 27.000
 • Az új adatok összegzése

 • Régi térképek digitalizálása

 • Egyesített digitális alapok létrehozása

 • Egységes kronológia és jelkulcs megállapítása

 • Régi térképek újraértelmezése

Szolgálatások:

 • A Recsk-Lahócáról rendelkezése sztratigráfiai ismeretanyag összegzése a legújabb kutatási adatok tükrében.

 •  Egységes jelkulcs létrehozása

 •  A felszíni földtani térképek (1964, 1997, 2008) digitalizása és korszerűsítése a friss sztratigráfiai ismeretek alapján

 • A  mélyföldtani térképek (Katalin-táró, György-táró középső és felső szint) és keresztszelvények digitalizálása és új ismeretekkel történő frissítése.

 • Felújított felszíni és mélyföldtani térkép készítése a korábbi dokumentumok és az új sztratigráfiai és ércgeológiai ismeretek segítségével.

Recsk-Lahóca
A kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló helyszíni földtani vizsgálata
2001-2005
Bátatom Kutató-fejlesztő és Szolgáltató Kft.
$ 4.319.505
 • Felszínföldtani kutatás

 • Tervezés

 • Az üveghutai alacsony és közepes aktivitású radioaktív hulladéktárolóhoz kapcsolódó felszín alatti kutatás infrastruktúrájának kiépítése.

Szolgálatások:

 • A geológiai kutatás előkészítése és stratégiai tervezése – Mélyföldtani kutatás, alagútfúrás tervezése – A felszín alatti infrastruktúra tervezése, engedélyeztetése és építése (villamos áram-ellátás, víz és tűzivíz, töltőállomás) – a radioaktív-hulladék tároló tervvázlatának előkészületei a felszíni kutatások tükrében

 • Megfelelő építési technológiák kiválasztása a kutatási adatok alapján, különös tekintettel az alagút biztonságára, kőzetlazítási zóna szigetelése 

 • Regionális földtani és tektonikai elemzések készítése, neotektonikai vizsgálatok

 • Szellőzőberendezés beépítése, működési és környezeti jellemzői

 • Kutatófúrások kivitelezése (fúrómaggal és nélküle) kutatás, alagút-előkészítés, feszültségtűrő-képesség vizsgálata céljából. A fúrások technikai felügyelete és felvétele (ABI, BHTV), tömítéses hidrológiai tesztek, a kőzet töréses és a doorstopper-módszerrel történő vizsgálata. Áramlási profil meghatározása (HPF), (PSQ, PQ, radar); - A fúrómagok földtani, tektonikai, geotechnikai dokumentációja, magszkenner, ásványtani, petrográfiai, petrofizikai és geotektonikai laborvizsgálatok. A kutatófúrások és a felszín alatti vizek vízmintáinak geokémiai és izotópos kormeghatározási elemzése. Fúrások összehasonlító geofizikai mérése, felszínföldtani geofizikai mérés és értékelés (szeizmikus tomográfia, multielektródás geolektromos szondázás, mérnökgeofizikai szondázás, vertikális elektromos szelvényezés, tranziens elektromágneses módszer)

 • Geodéziai mérőpontok felállítása, geodéziai mérés domborzat fotogrammetriával.  Felszínmonitoring rendszerek telepítése és üzemeltetése (vízhozam-mérés, időjárásállomás, patakmeder monitoring, tömítéses fúrásvizsgálat, vízminőség vizsgálat, geodéziai, szeizmológiai, radiometriai monitoring) – Földtani térképezés, feltárások építése és dokumentáció

 • Geotechnikai numerikus modell készítése

 • Hidrodinamikai és technológiai paraméterek laboratóriumi meghatározása

 • Adatbázis fejlesztés és kezelés, geoinformatikai fejlesztések

Radioaktív-hulladék földtani kutatása
PAKS II. projekt
Szerződésszám: 3000005304 (A Paksi Atomerőmű két új reaktora telephely-alkalmasságának földtani vizsgálata az NBSz és az IAEA követelményei alapján)
2015-2016
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
$ 28.531.728
 • Földtani feltárás kutatófúrások létesítésével (geológiai, geofizikai, geotechnikai és hidrogeológiai kutatás és a kapcsolódó geoinformatikai adatbázisok kezelése az új reaktorok helyszínengedélyeinek beszerzéséhez (a Országos Atomenergia Hivatal végső engedélyéhez)

Szolgálatások:

 • Kutatófúrások és feltárások létesítése, földtani és geotechnikai dokumentáció, fúrómag-kezelés

 • Földtani és geomorfológiai térképezés, geofizikai, geotechnikai és hidrogeológiai, szeizmológiai kutatás. Hidrogeológiai és szeizmológiai monitoring rendszerek telepítése és üzemeltetése

 • Geológiai, kőzettani,geotechnikai, vízminőségi laborvizsgálatok

 • Szakterületi kutatások és jelentések, kiértékelő jelentések készítése

 • Földtani, geofizikai, geodinamikai és hidrogeológiai 3D modellezés

 • Tektonikus és szeizmológiai kockázat meghatározása IT alapú értelmezési hátérrel

PAKS II.
ALFA-Projekt.
Információ feldolgozás és értelmezés radioaktív-hulladék tároló lehetséges helyszíneinek vizsgálata kapcsán
OMFB tender (IKM és MÉV, Y-20462/92  R & D sz. szerződés)
1991-1992
Ipari és Közlekedési Minisztérium
$ 65.170
 • A meglévő földtani, hidrogeológiai, hidrodinamikai, szeizmológiai, tektonikai, mérnökgeológiai, geotechnikai és gazdasági adatok és kutatási eredmények összegzése és értelmezése.

Szolgálatások:

 • Föld alatti magfúrás és vizsgálat

 • Alagútépítés

 • Értékelés és értelmezés

ALFA-projekt
Anchor 1
Radon- és gamma-spektrometriai mérések, valamint geokémiai célú talajminta vételezések két dél-dunántúli kutatási területen
2015
Mol Nyrt.
$ -

Szolgáltatások:

 • Talajgáz 222Rn koncentrációjának meghatározása a talajfelszíntől számított 50 cm mélységben, a talajgáz pillanatnyi mintavételezésén alapuló mérési technikával.

 • Terepi gamma-spektrometriai vizsgálat szcintillációs detektoros hordozható spektrométerrel a talaj legfelső 10–20 cm-es rétege K, UeRa és Th tartalmának meghatározása, valamint az összes gammasugárzás mérése céljából. Az UeRa jelölés azt jelenti, hogy a rádiumot mérjük közvetlenül, amelyet – radioaktív egyensúly feltételezésével – U ekvivalensben adunk meg.

 • Bázisregisztrálás a kutatási területen 50 cm-es talajmélységben elhelyezett radon monitorral a talajgáz 222Rn koncentrációja, valamint a hőmérséklet és légnyomás ingadozásának folyamatos regisztrálása céljából.

 • Talajmintavétel a talaj felső 10 cm-es rétegéből és a minták laboratóriumi félvezető detektoros gamma-spektrometriai vizsgálata, a spektrumból a K, U, Ra és Th tartalmak meghatározása.

 • Talajmintavétel 50 cm mélységből geokémiai vizsgálatok céljából.

 • A szerződés keretében 5947 db geokémiai célú talaj mintavételezés, 2502 db helyszíni gamma-spektrometriai-és talajgáz 222Rn-mérés valamint 30 db laboratóriumi gamma-spektrometriai mérés történt.

bottom of page