top of page

FÖLDTANI KUTATÁSOK

Társadalmi célú küldetés

 

A földtani kutatás a MECSEKÉRC Zrt. legfontosabb tudásalapú tevékenysége. A kutatás több szempontból is jelentős feladat. Munkájával ugyanis nagyban hozzájárul a különböző társadalmi igények feltérképezéséhez és kielégítéséhez.

 

Társadalmi igények és célok                             

  • nyersanyag- és energiaellátás

  • környezet- és természetvédelem

  • ivóvizek védelme

  • geotermikus energia felhasználás

  • termálvíz hasznosítás

  • régiófejlesztés

 

Társaságunk nagy szakmai múlttal rendelkezik a földtani kutatások területén is. Képzett szakembereink naprakész tudása megállja a helyét nem csak országos szinten, hanem nemzetközi viszonylatban is.

A földtani kutatások eredményeinek köszönhetően az alábbi tevékenységek valósíthatók meg:

  • infrastrukturális nagyberuházások alapjainak meghatározása

  • radioaktív hulladékok elhelyezésének megvalósítása

  • vízbázisok védelmének geotechnológiai előkészítése

  • különböző geológiati tervezések

 
Földtani kutatófúrások

 

A Mecsekérc kutatófúrásai sekély és nagy mélységű földtani feltárást tesznek lehetővé. A fúrások akár 2000 m mélységig is lehatolnak, hogy megfelelő rétegképet lehessen alkotni a kérdéses geológiai szelvényekről.

 

A mobil fúróállomások gyors kihelyezésének és a hatékony fúrásoknak köszönhetően a földtani kutatások a beruházások biztonságát nagyban növelik. A kutató fúrások után a fúróterület rekultivációja az eredeti fedőtalaj helyreállításával történik meg. 

Geotermikus kutatások

Az alternatív energiaforrások közül a geotermikus energia kiaknázásnak technológiája az egyik legmegbízhatóbb. A MECSEKÉRC Zrt. kutatófúrásainak segítségével nemcsak a rétegek geotermikus jellemzői állapíthatók meg, de a geotermikus energiarendszerek fúrásainak kialakítása is megtörténhet.

 

A geotermikus kutatás olyan feltáró és vizsgáló tevékenységeket foglal magában, melyek a talaj geológiáját, hidrológiáját, geokémiáját, valamint geofizikáját tárják fel.

 

Hidrogeológia

A vízbázisok szakszerű kiaknázáshoz elengedhetetlenek a vízföldtani kutatások. Az adatok kiértékelése után szelvény és földtani térképek készíthetők a vízkészletek elhelyezkedésének és földtani környezetének megértéséhez. 

 

A kutatások, modellezések segítségével nemcsak a vízhozam becsülhető meg, hanem a vízbázis kiterjedése is meghatározható és így tervezhető meg annak védelme is. A települések alatt fekvő termálvíz-készlet ésszerű kiaknázásának tervezésével és kivitelezésével a MECSEKÉRC Zrt. számos termálvíz-hasznosítási projektekben vesz részt.

bottom of page